6 stavkov z «borila»

Primeri stavkov in besednih zvez z besedo borila in drugimi besedami, ki izhajajo iz nje.

« Plemena v dolini reke Ohio, kot so Shawnee, Miami in Mungo, so se že leta borila proti kolonialni širitvi na zahod; te skupine so podpirale Britance. »
« Mesta so se med seboj borila za ozemlje, ujetnike in bogastvo, vendar jim je le redko uspelo popolnoma osvojiti druga mesta. »
« Jedro perzijske vojske, njena srednja konjenica, se je učinkovito borila proti Atencem, toda ko so se atenska krila zaprla in prisilila pehoto, so bili Perzijci poraženi. »
« Rimska vojska zahodnega cesarstva se je hitro vrnila v Italijo, da bi se borila proti Gotom, in opustila svoje tradicionalne obrambne položaje. »
« Goti so si s pravično vlado in razumnimi davki pridobili podporo večine Italijanov, zato se je večina Italijanov borila proti Bizantincem, čeprav so Bizantinci predstavljali legitimno rimsko vlado. »
« Poleg tega so se arabska kraljestva borila proti seldžuškim Turkom, ki so si prizadevali osvojiti vse, ne le krščanske dežele. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

diccio-o.com - 1998 - 2022